مقالات فرهنگی و اجتماعی

بررسی و تاثیر فرهنگ شهرهای اسلامی بر ساخت شهرهای ایرانی

بررسی و تاثیر فرهنگ شهرهای اسلامی بر ساخت شهرهای ایرانی

با توجه به رابطه فعالیت های انسان با فرهنگ، شهر بستری است که در آن فرهنگ از طریق فعالیت‌ها و ارتباطات انسانی به جریان در می‌آید. کالبد شهر، بالاخص نماهای شهری به بازنمایی این رابطه پرداخته و ارزش‌های سنت‌های هم زیستی را عینیت می بخشند. و در این میان فرهنگ...

بررسی مفهوم عدالت در شهر اسلامی با تاکید بر مسکن

بررسی مفهوم عدالت در شهر اسلامی با تاکید بر مسکن

عنوان شهر اسلامی و سعی در اجرای اصول آن برای کشور مسلمان ایران برخاسته از یک ضرورت و یک نیاز راهبردی است ولی متاسفانه وضعیت نامناسب مساکن موجود شهرسازی اسلامی را در این کشور اسلامی به چالش می کشاند. مسکن امروزی متناسب با نیازهای سه گانه انسان نبوده و صرفا...

رسانه ها

افق اندیشان
افق مشهد
تلخند مشهد

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

Add New Playlist