مقالات عمران و حمل و نقل

یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه¬ریزی حمل¬و¬نقل

یکپارچگی در توسعه شهری و برنامه¬ریزی حمل¬و¬نقل

در شهرسازی نوین در نظرگیری ارتباط توسعه شهر و حمل و نقل باعث ارتقای معیار های کیفی شهر می شود. توسعه شهر ها با بهره گیری از پتانسیل های عناصر ترابری شهری همواره در طول تاریخ مورد توجه بوده و در دوره های زمانی مختلف با اهداف و روش های...

نقش مدیریت آموزش در بهبود حمل و نقل شهری با رویکرد اصلاح فرهنگ ترافیک

نقش مدیریت آموزش در بهبود حمل و نقل شهری با رویکرد اصلاح فرهنگ ترافیک

امروزه توسعه حمل و نقل شهری و برون شهری از یک طرف و افزایش روزافزون جمعیت و همچنین افزایش نیاز به تسهیلات از طرف دیگر، نیاز به یک شبکه راه وسیع و کارآمد را در کل کشور، بیش از پیش نمایان می سازد که مستلزم رفع آن وجود مهندسان و...

نقش بکارگیری صحیح مهندسی عمران، معماری و طراحی شهری در امنیت روانی شهروندان

نقش بکارگیری صحیح مهندسی عمران، معماری و طراحی شهری در امنیت روانی شهروندان

زندگی شهری انسان امروزی علیرغم مزایای فراوان، دارای معایب متنوع و گسترده ای نیز می باشد. یکی از اساسی ترین معایب زندگی شهری امروزی، بر هم خوردن آرامش جسم و آسایش روان انسان بر اثر مواجهه ناخواسته با محصولات شهرنشینی چون آلودگی صوتی، آلودگی هوا، ناهنجاری های رفتاری چون قانون...

رسانه ها

افق اندیشان
افق مشهد
تلخند مشهد

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.

Add New Playlist